<<

Rozhovor

Inzertní a informační měsíčník Speciál - duben 2008

Každý z nás potřebuje alespoň trochu vnitřní rovnováhy a spokojenosti. Proto jsme pro vás vyzpovídali Janu Jezberovou, která se zabývá kineziologií. Nevíte, co to je? Nevadí. Seznamte se. Tato metoda pomáhá každému bez rozdílu věku a pohlaví. Motto, kterým se paní Jana Jezberová řídí, je "Štěstí, zdraví a pocit spokojenosti je normální stav každého člověka".

Co to tedy kineziologie je?
Je to terapeutická metoda, která vychází z poznatku, že na začátku téměř každého zdravotního problému je emocionální příčina, tedy stres. Mozek pracuje jako biologický počítač. V jeho paměti je uloženo vše, co vnímáme smysly od početí po současnost. Vlivem prožitého stresu dochází v mozku k zablokování energie, a tím je přerušen přirozený tok energií. Důsledkem toho jsou různé duševní a fyzické potíže.

Kdy metoda vznikla a odkud pochází?
Byla původně vyvinuta psychology pro dyslektické děti. Objevil ji americký chiropraktik George Goodheart v šedesátých letech minulého století. K novodobým pokračovatelům aplikované kineziologie patřili Gordon Stokes a Daniel Whiteside. Do evropských zemí přivezla metodu paní Carol Ann Hontz.

Můžete prozradit, jak kineziologie účinkuje?
Napravuje dyslexii, dysgrafii a problémy s učením, odstraňuje alergie, závislosti, fóbie, zvyšuje imunitu organismu, posiluje organismus a zbavuje ho stresu. Napomáhá zlepšení komunikace, ať to jsou partnerské nebo profesní.

Jak tato metoda funguje?
Pracuje s energií vašeho těla a pocity.

Jak jste se k této terapii dostala a jak dlouho se jí věnujete?
Dostala jsem se k ní na radu přítelkyně, když už jsem nevěděla, jaké lékaře mám navštívit. Poradila mi, ať zajdu za kinezioložkou. Ta práce mě vysloveně nadchla a navíc jsem viděla výsledek sama na sobě. Hlavní je mít rád sám sebe a můj problém byl opravdu pouze psychického rázu. Osobně s touto metodou pracuji od léta 2007, a od prosince téhož roku jsem si otevřela poradnu.

Musela jste se něčemu učit, nebo je to dar od přírody?
Osobně si myslím, že člověk, který provozuje kinezi, musí mít nějaké vlohy. Ten, kdo je vysloveně technický typ, se asi tuto metodu nenaučí. Ano, prošla jsem kursy kineziologie v Krkonoších. Mohla jsem si vybrat, buď projít kursem v Praze, nebo v Krkonoších, a protože mám ráda přírodu, zvítězily hory. Kam dojíždím stále.

Jak vypadá taková schůzka u kineziologa?
Po telefonickém objednání, vyšlapání schodů a vydýchání nejdříve klienta seznámím s tím, co kineziologie je. Pak mi klient prozradí, co ho bolí nebo tíží. A společnými silami se snažíme nejrůznějšími jednoduchými cviky tento problém řešit. Povídáme si o životě a podobně. Jednoduše tu uvolní emoce.

Jaké to jsou cviky?
S kinezí se pracuje na těle. Jsou to takzvané svalové testy, které mi odhalí to, co potřebuji vědět.

Jak takový test probíhá?
Jemně se prsty dotýkám bodů na předloktí, na které mírně zatlačím. Není to nic bolestivého.

Co cviky napravují?
Například u dětí - dyslektiků je buď pravá, nebo levá mozková hemisféra dominantní, a tím dochází ke koktání nebo vynechávání písmen. Cviky potlačenou hemisféru probudíme a obě se postupně vyrovnají. Tělo pak pracuje uvolněně.

Nakolik je pro Vás tato činnost vyčerpávající?
Vůbec se nevyčerpávám. Je to asi v tom, jak jste se ptala ze začátku. Jestli se tuto metodu může člověk naučit, nebo ne. Vždycky jsem byla taková holka, ke které se chodily kamarádi vyzpovídat. Sama víte, že v každém rodinném nebo přátelském okolí je taková vrba, které se ostatní chodí svěřovat. Už tehdy jsem se naučila tyto problémy si nepřipouštět. Všechny starosti mých klientů zůstávají tady, práci si domů nenosím. To bych to dlouho nedělala.

Můžete odstranit vliv nepříjemného zážitku například z dětství?
Ano. Opět vám dám příklad. Rodiče se v šesti letech dítěte rozvedou. Ono si to neumí zpracovat. Jen tuto zkušenost uloží hluboko do mozku. Po deseti nebo dvaceti letech se tato stresová situace projeví například formou bolesti hlavy. A potom tady u mě zjistíme, proč klient trpí. Vždy, když vás začne něco bolet, nepřehlížejte toto upozornění. Protože vaše tělo vám říká - pozor, takhle ne.

Když umíte člověku pomoci se stresovou situací, kterou zažil v dětství, dokážete také
vstoupit do minulých životů, pokud existenci něčeho takového připustíme?

Neumím, a pravdou je, že bych ani nechtěla. Mohu pomocí testů zjistit příčinu problému již od početí po současnost. Problémy často pocházejí z období prenatálního nebo porodu.

Jaká věková skupina za Vámi může chodit?
Nejmladšímu klientovi byly dva roky. A abych řekla pravdu, je jedno, kolik vám je let. Každý má přece přání žít bez starostí.

S jakými potížemi za Vámi lidé chodí?
Děti, které sem dovedou rodiče, přicházejí s tím, že si nerozumějí právě s rodiči, trpí nízkým sebevědomím, špatnou soustředěností ve škole, neoblíbeností v kolektivu, nervozitou a také šikanou. U dívek se to projevuje obavami ze svých postav (hubnutí, nadváha aj.). Ženy převážně chodí s pocitem méněcennosti nebo potížemi kvůli partnerským neshodám. S muži probírám problémy nedoceněnosti a sexuální nespokojenosti. Obecně dospělí ke mně velmi často chodí s přílišnou únavou a se stresem z podnikání, nebo s konkrétním zdravotním problémem, který nemohou léta odstranit.

Kolik jedno sezení u Vás stojí?
Jedna schůzka vás vyjde na 400 korun. A není to tak, že chodíte třikrát do týdne. Tělo se vyrovnává s odstraněním stresové situace přibližně měsíc.

Používáte nějaké pomůcky?
Ano, používám Bachovy kapky. Jsou to přírodní extrakty z bylin a využívám jich k uvolnění emocí. Podávají se rozpuštěné ve vodě. Celkem mohu použít kapky z třiceti devíti bylinných esencí.

Bachovy esence

Jaké bylinky se do kapek používají?
Bachovy kapky jsou například z dubu, hroznového vína, vlašského ořechu, borovice, jilmu, hořčice, oliv, jedlého kaštanu,....

Je pro Vás důležité, aby klient alespoň trošku věřil této metodě?
Ano. U této metody je velice důležité, aby člověk, který mě navštíví měl sám největší zájem o své uzdravení, je to opravdu velmi důležité, protože jinak by veškerá práce byla zbytečná. Pokud člověk metodě nevěří a raději užívá každý den spousty léků, pak ani já ani metoda samotná pomoci nemůže.

Kde se dají sehnat informace o kinezi?
Nejsnazší cesta je asi pomocí internetu, a potom se jistě najdou nějaké publikace.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně sil do další práce.
Připravila Marie Nedvědová

© Kineziologie Jana Jezberová