<<

MITO LIGHT

Terapie blízkým infračerveným světlem

Jak funguje terapie červeným a blízkým infračerveným světlem? Zjednodušeně si to představme tak, že konkrétní vlnové délky světla nabíjí a zlepšují funkci našich buněčných bakterií, které obstarávají dodávku energie pro správnou funkci celého těla.

Terapie červeným světlem napomáhá

  • Rychleji regenerovat
  • Zlepšit sportovní výkon
  • Optimalizovat hormony
  • Zvýšit produkci kolagenu
  • Snížit zánětlivost v těle

Vystavování se červenému světlu má pozitivní účinek také na

  • Spánek a cirkadiánní rytmus
  • Pohybový aparát
  • Psychiku a kognitivní funkce
  • Funkci očí
  • Dlouhověkost

Červené a blízké infračervené světlo
Základním mechanismem panelů MITO LIGHT® je, že vyzařují přesně takové světelné spektrum, které chromofory v mitochondriích absorbují (především Cytochrom c oxidáza), a díky kterým jsou mitochondrie aktivní a plné energie. Tělo reaguje na absorbování světla tak, že zvýší produkci energie ATP a posílí antioxidační a protizánětlivé procesy. V praxi to znamená, že je lidské tělo výkonné a plné energie. Červené nízko úrovňové vlnové délky světla slouží pro různé terapeutické účely, včetně hojení ran, jizev a dalších kožních problémů, zánětu, bolesti, růstu vlasů a kvality spánku. Více informací naleznete po načtení tohoto QR kódu.

CENÍK: 500,-Kč/20 minut

© Kineziologie Jana Jezberová